Skip Navigation LinksHOME > VISIE & MISSIE  > 
VISIE & MISSIE

MEDEWERKER CENTRAAL

Het intranet is er voor de medewerker. Het intranet heeft als doel de medewerker in staat te stellen om zijn/haar werkzaamheden optimaal uit te voeren, optimale aansluiting te hebben bij organisatie en collega’s en altijd volledig toegang te hebben tot alle relevante informatie, binnen én buiten de organisatie.

Wij kijken naar het intranet door de bril van die medewerker: ‘People Centric Intranets’.

MISSIE

IntranetConnect wil binnen het intranet helderheid scheppen in de chaos van Web 1.0, 2.0, 3.0 en de vaak technologie gedreven invoering van social media en online collaboration tools. Wij willen onze klanten helpen om gefundeerde keuzes te maken bij de invoering/verbetering van hun intranet zodat dit intranet een werkelijke bijdrage levert aan de motivatie- en prestatieverbetering van de medewerker. Neerzetten van een lange termijn intranetstrategie en de invoering van een adaptief intranet voor nu en voor de toekomst. Hierbij kijken we in eerste instantie naar de informatiehuishouding en samenwerkingsstructuren als fundament van het intranet. Pas hierna geven we invulling aan techniek en instrumenten. Intranet governance is voor ons leidend bij de inrichting en besturing van het intranet. Niet pas achteraf maar direct bij de start werken we met een strategisch governance plan om alle onderdelen te borgen.

EENHEID EN DUURZAAMHEID
In de motivatie- en prestatieverbetering van medewerkers wordt in onze overtuiging duurzaam resultaat bereikt door het integraal inzetten van met elkaar samenhangende en elkaar versterkende instrumenten binnen het intranet. Alleen door deze integratie wordt een gedragsverandering bereikt die leidt tot prestatieverbetering. Eenheid leidt tot duurzaamheid. Juist online instrumenten zijn hiervoor zeer effectief en efficiënt.
  • Eenheid in kennis, beloning en betrokkenheid
  • Eenheid in kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen
  • Eenheid in live- en online instrumenten

Betrokkenheid en motivatie gaan hand in hand met jezelf in staat achten te doen wat je moet doen. Het juiste kennisniveau hebben en hierdoor durven mee te doen. Weten wat de leiding van je verwacht en je sterk voelen in het kunnen realiseren van deze doelstellingen. Beloond worden voor je inzet en hier een stimulans in zien om door te pakken. De samenhang en de eenheid binnen een kader plaatsen dat aanspreekt en motiveert, en dat mensen betrekt in hun dagelijkse werkzaamheden.

  DIRECT NAAR